` KMA ChatBot

Thông tin

Chúng tôi - Người khởi tạo KMA ChatBot . Là nhóm học sinh trong và ngoài trường có niềm đam về CNTT . Bản thân chúng tôi rất muốn giúp đỡ cho các bạn trong và ngoài trường . KMA ChatBot được lập ra cũng vì mục đích đó. Hi vọng KMA ChatBot sẽ là sân chơi , giao lưu , học tập tốt nhất cho các bạn <3

technographically

Giới thiệu về KMA ChatBot

KMA ChatBot bao gồm 2 ChatBot : Một bản VN ( Để giao lưu )và Một bản quốc tế ( Để luyện tiếng anh ). Ngoài ra KMA ChatBot còn có thêm một diễn đàn KMA Q&A chuyên chia sẻ tài liệu, hỗ trợ các bạn trong việc học tập.

Quy định sử dụng

KMA ChatBot không chịu sự chi phối của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào . Nó sinh ra là để phục vụ cộng đồng . Quy định chung:

  • 1. Không comment tục
  • 2. Không upload hình ảnh đồ trụy
  • 3. Không upload Quảng Cáo Trong Group.
  • 4. Không bàn luận về các vấn đề chính trị.

313-614-2829

Did you know?

Easy way to make sure your messages get read!

714-677-3198

Did you know?

Easy way to make sure your messages get read!

732-548-0340

Timeout: 5 Seconds

I'll go away on my own after a few seconds!

Timeout: 5 Seconds

I'll go away on my own after a few seconds!