Vind het antwoord op
uw jeugdhulp vraag!

Klik op uw knop.

Over deze website

Regio West-Brabant West heeft de Jeugdhulpcatalogus ontwikkeld voor professionals van de lokale toegang. Als er specialistische jeugdhulp ingezet moet worden voor een jeugdige, biedt deze Jeughulpcatalogus een overzicht van het aanbod van de gecontracteerde zorgaanbieders en hun contactgegevens. Het vertrekpunt is de zorgvraag van de jeugdige.

De negen gemeenten werken samen bij het organiseren van jeugdhulp en streven er naar dat jeugdigen en ouders zo veel mogelijk op eigen kracht opvoed- en opgroeihobbels nemen. Inwoners kunnen hiervoor ondersteund worden door de Jeugdprofessionals. Wanneer er zwaardere problematiek speelt dan door de Jeugdprofessional kan worden opgelost kan zorg worden ingezet. Het motto hierbij is ‘licht waar kan, zwaar waar nodig’. Het Zorg Informatie & Inkoop Team (ZI²T) verzorgt namens de negen gemeenten het contractmanagement, inkoop en monitoring van het stelsel.