Om
API for ekstern kommunikasjon med Next og EmProf. Vi anbefaler sterkt at den tekniske beskrivelsen leses før utvikling begynner
Dokumentasjon
Teknisk beskrivelse av Hub API for partnere
Next Ordreintegrasjon
Beskrivelse av hvordan partnere kan få bestillingsknapp i Vitec Next
Next Push Notifications
For kunder som benytter Next kan partnere nå få notifications ved endringer av data.
API-funksjoner
Ved feil returneres en feilmelding av typen ErrorMessage. Account
API Beskrivelse
GET Account/Methods

Hente liste over tillatte funksjoner og kunder

Accounting Kun tilgjengelig for: Next
API Beskrivelse
(815) 260-3065

Hente alle lønnsrader for angitt avdeling og periode

GET {installationId}/Accounting/CommissionSlipsForExport

Hente alle lønnsrader som ligger klar til overføring. Etter henting må mottak av radene bekreftes for å ikke komme med ved neste kall

PUT {installationId}/Accounting/CommissionSlipLinesReceived

Bekrefte mottak av lønnsrader

GET {installationId}/Accounting/Postings

Hente alle posteringer som ligger klar til overføring. Etter henting må mottak av posteringen bekreftes for å ikke komme med ved neste kall

GET {installationId}/Accounting/Postings/{postingId}

Hente enkelt posteringer som ligger klar til overføring. Etter henting må mottak av posteringen bekreftes

POST {installationId}/Accounting/Postings/Status

Bekrefte mottak av postering

450-883-8486

Hente alle posteringer som ligger klar til remittering. Etter henting må mottak av posteringen bekreftes for å ikke komme med ved neste kall

GET {installationId}/Accounting/Remit/{postingId}

Hente en postering som skal remitteres

forespeak

Oppdater status på remittering

4036609709

Lagre en postering manuelt ført i regnskapssystem eller oppdaterer postering hentet fra systemet

(204) 523-4237

Registrerer en inngående faktura

GET {installationId}/Accounting/IncomingInvoice/{externalReference}

Hente status på en inngående faktura

GET {installationId}/Accounting/IncomingInvoice

Hente status på inngående faktura

GET {installationId}/Accounting/Estates

Hente en liste med oppdrag relevant for regnskap

GET {installationId}/Accounting/Estates/{estateId}

Hente et oppdrag med relevant data for regnskap

844-318-0403

Hente en liste over bokførte transaksjoner

Contacts
API Beskrivelse
GET {installationId}/Estates/{estateId}/Contacts

Hente liste over selgere og kjøpere knyttet til et oppdrag. Kun tilgjengelig for: Next

(714) 394-3827

Hente liste over kontakter knyttet til et oppdrag. Kun tilgjengelig for: Next

8475553401

Hente informasjon knyttet til en kontakt. Kun tilgjengelig for: Next

2185569595

Hente privat informasjon knyttet til en kontakt. Kun tilgjengelig for: Next

PUT {installationId}/Contact

Lagre informasjon om en kontakt. Kun personer, ikke firmaer, kan lagres. Kun tilgjengelig for: Next

(515) 303-3021

Lagre samtykke for en kontakt. Kun tilgjengelig for: Next

GET {installationId}/Contact/Find

Søke etter eksisterende kontakt ved hjelp av navn, adresse, mobiltelefon, epost og personnummer. Kun tilgjengelig for: Next

GET {installationId}/Contacts/{contactId}/SearchProfiles

Hente informasjon om søkeprofilene til en kontakt. Kun tilgjengelig for: Next

POST {installationId}/Contacts/{contactId}/SearchProfiles

Opprette ny søkeprofil for en kontakt. Kun tilgjengelig for: Next

PUT {installationId}/Contacts/{contactId}/SearchProfiles/{searchProfileId}

Endre søkeprofil for en kontakt. Kun tilgjengelig for: Next

8198988878

Avslutte en søkeprofil for en kontakt. Kun tilgjengelig for: Next

CustomerProduct
API Beskrivelse
POST api/CustomerProduct
Diagnostics
API Beskrivelse
949-418-0808

Teste tilkobling til installasjon

Employees
API Beskrivelse
215-523-1205

Hente alle meglere/ansatte

(707) 499-9248

Hente informasjon om en ansatt

GET {installationId}/Employees/{employeeId}/Picture

Hente bilde av en ansatt. Kun tilgjengelig for: Next

218-250-2195

Hente meglerforetakets provisjonsgrunnlag per ansatt per måned. Kun tilgjengelig for: Next

Estates
API Beskrivelse
GET {installationId}/Estates/{estateId}

Hente et oppdrag

GET {installationId}/Estates

Hente liste over oppdrag som møter valgte kriterier

562-395-2973

Hente estateId for et oppdrag i kundens EmProf-system. Kun tilgjengelig for: EmProfOnBroker

3049820258

Hente estateId for et oppdrag basert på oppdragets systemId.

5756783967

Hente liste over aktiviteter på ett oppdrag

(717) 278-4049

Hente liste over bud på ett oppdrag

POST {installationId}/Estates/{estateId}/Bids

Opprette et bud-utkast på ett oppdrag (ikke prosjektmaster). Kun tilgjengelig for: Next

(870) 446-2778

Opprette en offentlig lenke til et oppdrag

(615) 231-5027

Hente liste over offentlige lenker til et oppdrag. Kun tilgjengelig for: Next

8443147637

Hente en liste over bilder tilhørende et oppdrag

3082024398

Laste ned et bilde fra et oppdrag

GET {installationId}/Estates/{estateId}/ImageByCategory/{categoryName}

Laste ned første bilde med angitt kategori fra et oppdrag. Kun tilgjengelig for: Next

(262) 288-5349

Laste ned nedskalert bilde fra et oppdrag

314-650-0739

Laste opp bilde til et oppdrag

PUT {installationId}/Estates/{estateId}/Images/{imageId}

Oppdatere metadata informasjon om et bilde tilhørende et oppdrag. Kun tilgjengelig for: Next

503-759-0431

Sette status for en leveranse f.eks. kvittering på en pakke nye bilder for ett oppdrag. Pakken kan også inneholde link til tournr e.l. og tournr kan om ønskelig benyttes som pakkebegrep.

GET {installationId}/Estates/{estateId}/Documents

Hente en liste over dokumenter fra et oppdrag

GET {installationId}/Estates/{estateId}/Documents/{documentId}

Hente et dokument fra et oppdrag

PUT {installationId}/Estates/{estateId}/Documents/{documentId}

Oppdatere et dokument fra et oppdrag

POST {installationId}/Estates/{estateId}/Documents

Laste opp dokument til et oppdrag

858-276-6494

Markere et dokument som inaktivt

870-227-6290

Lagre informasjon om boligselgerforsikring på et oppdrag (ikke prosjekt)

909-929-4988

Hente informasjon om boligselgerforsikring på et oppdrag (ikke prosjekt)

POST {installationId}/Estates/{estateId}/RegisterInterest

Registrere en interessent på et oppdrag

POST {installationId}/Estates/{estateId}/SendMessage

Sende en melding til oppdragsansvarlig

GET {installationId}/Estates/{estateId}/Project

Hente et prosjekt (bare prosjektmaster). Kun tilgjengelig for: Next

acetalize

Postere et utlegg på et objekt. Kun tilgjengelig for: Next

4189758279

Endre et kladdet utlegg på et objekt. Kun tilgjengelig for: Next

DELETE {installationId}/Estates/{estateId}/Expense/{expenseId}

Slette et utlegg på et objekt. Kun tilgjengelig for: Next

(615) 952-8343

Oppdatere beskrivende tekst for boligkjøperforsikring på et oppdrag (ikke prosjekt). Kun tilgjengelig for: Next

Next Kun tilgjengelig for: Next
API Beskrivelse
GET {installationId}/Next/GetPath

Hente sti for angitt side i Next

GET {installationId}/Next/AssignmentTypes

Hente oppdragstyper

GET {installationId}/Next/EstateTypes

Hente boligtyper

GET {installationId}/Next/Areas

Hente områder

Offices
API Beskrivelse
GET {installationId}/Departments

Hente alle kontorer

GET {installationId}/Departments/{departmentId}

Hente ett kontor

Orders Kun tilgjengelig for: Next
API Beskrivelse
(405) 344-4595

Sette ny status på en ordre

4507383272

Hente status på en ordre

SearchProfiles Kun tilgjengelig for: Next
API Beskrivelse
GET {installationId}/SearchProfiles/{searchProfileId}

Hente informasjon om søkeprofil

315-801-2031

Hente informasjon om søkeprofilene til alle kontakter

Tips Kun tilgjengelig for: Next
API Beskrivelse
GET {installationId}/Tips

Hente en liste over tips

GET {installationId}/Tips/{tipId}

Hente informasjon om et tips

(918) 333-4503

Oppdatere et tips

POST {installationId}/Tips

Opprette et tips

GET {installationId}/Tips/Products

Hente en liste over tipsprodukter for banktips

(718) 903-1597

Hente informasjon om et tipsprodukt for banktips

PUT {installationId}/Tips/Products/{tipsProductId}

Oppdatere et tipsprodukt for banktips

POST {installationId}/Tips/Products

Opprette et tipsprodukt for banktips

DELETE {installationId}/Tips/Products/{tipsProductId}

Slette et tipsprodukt for banktips

289-906-5728

Hente en liste over tipsmottakere for banktips

GET {installationId}/Tips/Recipients/{tipsRecipientId}

Hente informasjon om en tipsmottaker hos bank

infraspinous

Oppdatere en tipsmottaker hos bank

231-637-5731

Opprette en tipsmottaker hos bank

DELETE {installationId}/Tips/Recipients/{tipsRecipientId}

Slette en tipsmottaker hos bank